Utställningträningar i Vasa

Botnic Agility Club ordnar utställningträningar måndagar kl 19-20 I maj och juni! 🐩
  • Alla vaccinerade hundar är välkomna, oavsett ras, skicklighetsnivå eller ålder.
  • För icke-medlemmar kostar träningar 5€/gång och du behöver anmäla dig i förväg, innan kl 14 träningsdagen. För BAC-medlemmar är träningarna gratis och du behöver inte anmäla dig.
  • Träningsdragarna är finskspråkiga.
  • Betalningen görs på MobilePay med koden 9979KT före träningen. Om du vill betala på annat sätt, vänligen kontakta botnicagilityclub@gmail.com
  • BAC’s plan ligger vid Älgvägen på Högbacken, bakom fotbollsplanerna.
  • Rasta din hund ordentligt innan träningen. Det är inte tillåtet att uträtta sina behov på planen.