Kurser och skolning i Botnic Agility Club

Till kurserna är välkomna alla friska och vaccinerade hundar.

För att delta i en agilitykurs, krävs det att man har köpt licens (förutom valp- och nybörjaragility). Föreningen har inte medlemmarna försäkrade.

Kurser vi ordnar:

Grundlydnad

Grundlydnad med inriktning på agility.

Åldersgräns 4 månader

Kursinnehåll:  Bla. plats, inkallning, följa föraren, kontakt mellan hund och förare, belöning av hunden, bjudande av hinder.

Mål (Hunden bör kunna detta för att gå vidare): Hunden uppvisar en sådan grundlydnad, så att hunden vid störning hålls i förarens kommando (sitt, vänta, komma på inkallning).

Grundlydnadskursen ordnas om föreningens tränar resurser finns och om tillräckligt många intresserade anmäler sig till kursen.

Valpkurs

Agilitykurs för valpen. En viktig grundförutsättning är att ge valpen tid och en ordentlig grundskolning.

Åldersgräns 4 månader

Kursinnehåll: I valpkursen lär man sej olika handlingsteknikers grunder och gör förberedande övningar på hinder (ej slalom). På kursen övar man belöningens timing, fokusering, bjudande av hinder och samarbete med hunden. Valpkursen ordnas om föreningens tränar resurser räcker till och tillräkligt många deltagare fås till kursen.

Nybörjaragility

Agilitykurs för nybörjar.

Åldersgräns 12 månader

Krav:  Bra grundlydnad, hunden bör kunnas hållas lös under träningen och hunden kan grundkommandon. Förare och hund har bra kontakt, att hunden kan vara lös,  och att inkallning med störning fungerar Godkänt grundlydnadstest (ordnas före kursen börjar). Ingen tidigare agilitykunskap behövs.

Kursinnehåll: Träningen består av inlärning av enskilda hinder, korta hinderserier (max. 3 – 5 hinder) samt temaövningar. Hemövningarna består av att lära sig leka med hunden, ”kom”- kommando, frigörning, bjudande av hinder, fokusering och framåtsändning. Vi ger råd om uppvärmning före och nedvarvning efter träningen.

Mål (Hunden bör kunna detta för att gå vidare):Hunden har bekantat sig med alla hinder och kan utföra de flesta. Grundhoppet sker säkert. Några hinder kan vara osäkra. (t.ex. slalom, gungan och övriga kontakthinder)

Fortsättningsgrupp

Krav: Hunden hålls i förarens kontroll, och rymmer inte. Alla hinder är bekanta, även om man inte kan dem alla ännu.

Kursinnehåll: Vi förstärker det enskilda hindrets utförande (t.ex. ringen, gungan, slalom och kontakthindren). Vi tränar på olika handlingstekniker på korta banor (9–12 hinder).

Mål (Hunden bör kunna detta för att gå vidare):

Utför smidigt banor med ca. tio hinder, även med några mera krävande kombinationer (mölli banor). Hunden kan alla hinder, även slalom någorlunda. Föraren kan grunderna för handling, kan röra sig på banan och planera hur hennes/hans egen hund bör vägledas (instrueras).Föraren märker egna fel och vill jobba för att utvecklas.

Mölligrupp

Krav: Hunden hålls i förarens kontroll. Kan alla hinder, även slalom någolunda.

Kursinnehåll:  Under kursen övar vi på flera handlingstekniker och utför 12-20 hinders banor, som motsvarar klass 1-banor i svårighetsgrad. Strävar till att lösa ”problemhinder”. Information om tävlingssituationer, och i mölli gruppen förbereder man sig för att tävla. Föraren förbinder sig till träningen och till de hemläxor som ges.

Mål (Hunden bör kunna detta för att gå vidare):

Föraren kan motivera hunden på rätt sätt. Hunden skall minst en gång ha startat på en officiell tävling.

Tävlingsgrupp

Krav: Har åtminstonen tävlat en gång i officiell tävling. Bör kunna alla grundläggande handlingstekniker.

Kursinnehåll:  Denna kurs är avsedd för dem som har för avsikt att fortsätta med målinriktat tävlande.

På kursen betonar man förarens roll på banan. Deltagarna strävar efter att hitta metoderna för att maximera sin och hundens prestation.