Medlemskap

Medlemskap i Botnic Agility Club (BAC) 2024:

 • 30€ medlemsavgift
 • 5€ anslutningsavgift för en ny medlem (betalas en gång)
 • 15€ familjemedlem
 • 5€ stödjande medlem
 • 150€ ständigt medlem

Medlemsavgiften betalas in på Botnic Agility Club:s konto FI1656700820121315.
Använd referensnummer 1232.

Årsmötet fastslog att år 2024 är träningsavgiften för självständig träning 30 € (maj-juni) och 40€ (juli-september). Denna avgift berör de medlemmar som önskar nyttja plan och dess hinder utan att ha samlat de obligatoriska stämplarna från den tidigare perioden.

Om du har samlat de obligatoriska stämplarna från den tidigare perioden, behöver du inte betala träningsavgiften för självständig träning.

Självständiga träningar går även att betala med stämplar (15 stämplar maj-juni och 20 stämplar för juli-augusti).

Ifall du inte vill fortsätta i vår förening ska det göras en skriftlig ansökan till styrelsen/ordförande, som sen godkänner ansökan.

Som medlem i BAC får du:

 • Möjlighet att utveckla dina kunskaper om agility.
 • Träna för kunniga instruktörer och skolare.
 • Träna på föreningens säkra inhängnade träningsplan med trygga agilityhinder.
 • Delta i föreningens alla informationsträffar och övriga aktiviteter.
 • Delta i föreningens skolningar till lägre avgifter.
 • Vara med och aktivt påverka föreningens verksamhet och utveckling bl.a. genom årsmöten eller gå med i styrelsen.
 • Och inte minst – träffa nya vänner!

Som medlem i BAC bör du:

 • Se till att hunden är vaccinerad enligt FKK:s bestämmelser
 • Skaffa agilitylicens, läs mer här
 • Betala medlems- och träningsavgifter inom utsatt tid.

För att bli medlem bör en medlemsansökan sändas in.

När medlemsansökan har godkänts av styrelsen är medlemsskapet ikraft.  Styrelsen sammanträder en gång i månaden.

  Medlemsuppgifter


  Hundens uppgifter

  Övriga uppgifter