Medlemskap

Medlemsskap i Botnic Agility Club (BAC) 2023 kostar för en aktiv medlem 30€,  familjemedlemmar som bor i samma hushåll betalar 10 € och stödjande medlemmar betalar 5 €. Man har också möjlighet att betala en engångssumma på 150 € och bli ständig medlem.

Medlemsavgiften betalas in på Botnic Agility Club:s konto FI1656700820121315.
Använd referensnummer 1232.

Årsmötet fastslog att träningsavgiften för självständig träning är 35 € eller 17 stämplar.
Denna avgift berör de medlemmar som önskar nyttja plan och dess hinder utan att delta i föreningens träningar. Avgiften gäller inte familjemedlemmar om den aktiva medlemmen deltar i föreningens verksamhet.

Ifall du inte vill fortsätta i vår förening ska det göras en skriftlig ansökan till styrelsen/ordförande, som sen godkänner ansökan.

Som medlem i BAC får du:

 • Möjlighet att utveckla dig själv som hundägare.
 • Kontakt med kunniga instruktörer och skolare.
 • Träna med din hund på klubbens träningsplan då den är ledig.
 • Delta i klubbens alla informationsträffar och övriga aktiviteter.
 • Delta i klubbens kurser och tävlingar till lägre avgifter än icke-medlemmar.
 • Delta i och påverka verksamheten på medlemsmöten och årsmöten.
 • Vara med och aktivt påverka klubbens utveckling.
 • Och inte minst träffa nya vänner!

Som medlem i BAC bör du:

 • Se till att hunden är vaccinerad enligt FKK:s bestämmelser
 • Skaffa agilitylicens, läs mer här
 • Betala medlems- och träningsavgifter inom utsatt tid.

För att bli medlem bör en medlemsansökan sändas in.

När medlemsansökan har godkänts av styrelsen är medlemsskapet ikraft.  Styrelsen sammanträder en gång i månaden.

  Medlemsuppgifter


  Hundens uppgifter

  Övriga uppgifter