BACs regler för stämlpelsystemet 2023

 1. Genom att samla ihop minst 15 stämplar under år 2023 försäkrar sig medlemmen om en träningsplats år 2024 och att hen kan träna till ett lägre pris. Av de 15 stämplarna ska 8 stämplar vara från officiella tävlingar, antingen 27.5.2023 och/eller 5.8.2023.
  • Om en medlem inte kan samla ihop 8 stämplar genom talkoarbete under en officiell tävling ska hen kontakta styrelsen innan tävlingarna, så att styrelsen kan tilldela en ersättande uppgift.
 1. Om en medlem har gått med i föreningen under år 2023 måste hen samla in 4 stycken stämplar.
 2. Stämplarna redovisas och skickas senast 31.12.2023 till den medlemsansvariga (Henna Lassus). Stämplarna lämnar hos/överförs till föreningen ifall detta inte görs inom utsatt tid.
  • Stämplarna redovisas per månad och/eller per arbetsuppgift (det räcker inte med att bara rapportera det totala antalet insamlade stämplar).
 1. De 15 första stämplarna stannar hos föreningen och resten får medlemmen behålla i form av stämpelkort. Stämpelkorten utdelas på årsmötet och de kan användas för att betala föreningens tränings- och tävlingsavgifter.
  • En stämpel är värd = 2€
 1. Om medlemmen inte har samlat ihop 15 stämplar vid årets utgång är träningsavgiften för följande år det dubbla, både under vår och höst.
 2. De som tillhör en träningsgrupp under år 2023 ska också ingå i en kommitté för att försäkra sig om en träningsplats år 2024.
  • Med kommitté avses en arbetsgrupp som ansvarar för givna uppgifter i föreningen, exempelvis upprustning av hinder eller planering av träningsgrupper.
 1. En medlem som inte deltar i föreningens ledda träningar under vår- eller höstsäsongen 2023, kan nyttja planen för egen träning om hen har samlat minimiantalet stämplar under föregående verksamhetsår och betalar en avgift på 35€ (eller 17 stämplar).
  • Betalningen betalas till föreningen konto med referensnummer 1313.
  • En ny medlem, som inte tillhör en träningsgrupp, behöver först samla ihop 15 stämplar för att få den nyckel som behövs för att kunna träna självständigt eller på egen hand.
  • Det är möjligt att få nyckeln när medlemmen deltagit i nybörjar- och fortsättningsagilityn eller om medlemmen har tidigare erfarenhet av hur man på ett säkert sätt utför alla hinder.
  • En familjemedlem får endast träna självständigt eller på egen hand, om den ordinarie medlemmen har den rätten.
 1. Att tjäna stämplar: i regel får du en stämpel för en timmes arbete för föreningen. Med följande undantag:
  • Bakning till tävlingar = 2 stämplar
  • Årsmöte = 1 stämpel
  • Att skaffa en sponsor till föreningen = 2 stämplar om värdet på sponsoreringen är mindre än 100 € och 3 stämplar om värdet är mer än 100 €
  • Träningsdragare = 2 stämplar/gång om träningen varar mindre än 1,5 timmar, och 3 stämplar/gång om träningen varar mer än 1,5 timmar.