Årsmötet beslöt, att för att försäkra sig om en träningsplats år 2023 ska medlemmarna samla in 12 stämplar under 2022, varav 4 ska vara fråntalkoarbete antingen på tävlingen 15.5 eller på utställningen i Malax 7.8. Det här gäller inte de som år 2022 börjat träna i grundlydnads-,valpagility-, eller nybörjaragility grupper.

På årsmötet bestämdes även, att för att försäkra sig om en träningsplats år 2023 måste man höra till en kommitté. Det här gäller inte de som år 2022 blev medlem och tränade i grundlydnad-,valpagility-, eller nybörjaragility-grupper. Det här är ett utmärkt sätt att samla stämplar på och att dra sitt strå till stacken till förmån för vår lilla förening. Om du inte hör till nån kommité så ta snabbt kontakt med ordförande.

Ifall en medlem av vägande skäl inte kan delta i talkoarbete under en officiell tävling kan hen i förväg vara i kontakt med styrelseordförande heidi.skjal(a)wsc.fi eller via messenger för att få en ersättande uppgift. Medlemmar som samlat in för få stämplar har möjlighet att delta i en ledd träningsgrupp endast om det finns ofyllda platser i den gruppen. Medlemmen betalar då dubbel träningsavgift.

Föreningens ordförande bokför alla medlemmars stämplar och meddelar medlemmen då hen samlat in sina ”obligatoriska” stämplar. Efter att du samlat in dina ”obligatoriska” stämplar kan du börja samla in stämplar som du senare kan använda till att betala vissa avgifter inom föreningen.
En stämpel är värd 2 euro och ett gåvokort är värt 10 euro.
Du kan samla in stämplar genom att anmäla dig till olika talkon under året:

  • Officiell tävling heldag 8 stämplar
  • Officiell tävling halvdag 4 stämplar
  • Vår- eller höstavslutning 2 stämplar
  • Plantalko 1 stämpel
  • Gräsklippning 1 stämpel
  • Värva ny sponsor 2 stämplar om värdet är under 100 €, annars 3 stämplar.
  • Bakning 2 stämplar
  • Deltagande i årsmöte 1 stämpel
  • Träningsdragande ger 2 stämplar per gång om man håller träning mindre än 1,5 h. Träningsdragande över 1,5 h ger 3 stämplar
  • Besprutning av plan