BACs regler för stämlpelsystemet 2024

1. Året delas in i två perioder:

  • vårperioden 1.1. – 30.6.2024
  • höstperioden 1.7. – 31.12.2024

2. Genom att samla ihop 6 stämplar under den pågående perioden (varav minst 4 skall vara från föreningens officiella tävlingar), säkerställer medlemmen en förmånligare träningsplats under nästa period.

  • Om medlemmen inte har samlat 6 stämplar, är träningsavgiften dubbelt så hög under nästa period.
  • Om en medlem inte kan samla ihop 4 stämplar genom talkoarbete under en officiell tävling ska hen kontakta styrelsen innan tävlingarna, så att styrelsen kan tilldela hen en ersättande uppgift.

3. Periodens första 6 stämplar går till föreningen och resten får medlemmen behålla. De stämplarna kan användas för att betala föreningens tränings- och tävlingsavgifter.

  • En stämpel är värd 2€.

4. En medlem som går med i föreningen under år 2024 måste samla in 4 stämplar.

  • Nya medlemmar som gått med i föreningen år 2024 behöver inte höra till någon kommitté under första året. De första 4 stämplarna går till föreningen och resten får medlemmen behålla.

5. Medlemmar under 15 år och över 65 år behöver inte samla stämplar eller höra till en kommitté.

6. På större talkon (t.ex. officiella tävlingar, inofficiella tävlingar, match show) fyller man i en deltagarlista, som den talkoansvarige levererar till stämpelansvarige. För övriga talkon (t.ex. gräsklippning, bakning, träningar du dragit, småsysslor) ska medlemmen själv föra en lista och meddela om de insamlade stämplarna till stämpelansvarige (Jenna Yli-Talonen) före periodens slut (på vårsäsongen före  30.6. och under höstsäsongen före 31.12.)

  • Stämplarna redovisas enligt arbetsuppgifter – det räcker inte med att bara rapportera det totala antalet insamlade stämplar.
  • Stämplarna går till föreningen ifall stämplarna inte redovisas inom utsatt tid.

7. Om man deltar i handledda träningar hos BAC, bör man också ingå i en kommitté.

  • En kommitté är en arbetsgrupp som ansvarar för specifika funktioner inom föreningen, såsom underhåll av planen eller planering av evenemang. År 2024 finns det fyra kommittéer: officiella tävlingskommittén, tränings- och inofficiella tävlingskommittén, plankommittén och BAC 30- års jubileums- kommittén.

8. Medlemmen får träna på planen på egen hand, om hen

          A) är en del av träningsgruppen under den pågående säsongen

          eller

          B) har samlat de obligatoriska stämplarna under föregående säsong

    • Våren 2024: de obligatoriska stämplarna samlades under år 2023
    • Hösten 2024: de obligatoriska stämplarna samlades under vårsäsongen 2024

          eller

          C) betalar avgiften för egen anvädning av planen

    • Avgiften för egen användning av planen är 30 € för vårperioden (eller 15 stämplar) och 40€ för höstperioden (eller 20 stämplar). Avgiften betalas till föreningens konto med referensnummer 1313.
  • En ny medlem, som inte tillhör en träningsgrupp, behöver först samla ihop 4 stämplar eller betala träningsavgiften för egen användning av plan, för att kunna träna självständigt.
  • Att få tillgång till hindren är möjligt när ekipaget har tillräckliga färdigheter för att säkert utföra alla hinder. Fråga din tränare eller styrelsen för mer information om tillgång till hindren.
  • En familjemedlem får träna på egen hand om den ordinarie medlemmen har rätt att träna självständigt.

9. Att tjäna stämplar:

   • I regel får du en stämpel för en timmes arbete för föreningen.

        Med följande undantag:

    • Bakning till tävlingar = 2 stämplar
    • Årsmöte = 1 stämpel
    • Att skaffa en sponsor till föreningen = 2 stämplar om värdet på sponsoreringen är mindre än 100 € och 3 stämplar om värdet är mer än 100€