Höstens träningsgrupper är fulla.

Info till träningsdeltagarna har publicerats på föreningens Facebook sidor.