Planen

Botnic Agility Clubs träningsplan (storlek 27m x 37m) finns vid Älgvägen på Högbacken.

Planen är avsedd endast för föreningens medlemmar.

Respektera planens regler

 • Du är själv ansvarig för din hund.
 • Endast friska, vaccinerade hundar är välkomna till planen.
 • From 1.1.2018 får löptikar delta i alla klasser, således tillåts löptikar i fortsättningen att delta i träningarna på BAC plan.
 • Regler för löptikar: 1. Meddela träningsdragaren på förhand, så att träningsdragaren kan ta det i beaktande redan vid planering av träningen. 2.Löptiken väntar alltid på sin tur utanför plan (i bur, eller i bilen) och den bärs till starten först när det är egna turen, 3. Byxor tas bort först vid starten. 4.Använd alltid startmatta (förvaras i lilla kontainern).
 • Resten av gruppen bör komma ihåg, att en löptik kan göra både han och honhundar känsliga, så det uppstår konflikter lättare.
 • Kom ihåg att alltid ha med belöning i form av godbitar eller leksak (eller både och) och vatten! Det är förbjudet att på något sätt vara våldsam mot hunden eller visa andra aggressioner på planen.
 • Försök att komma så ”osynligt” till plan som möjligt, för att inte störa de grupper som tränar före.
 • Kom till träningarna i tid.
 • Rasta hunden innan ni kommer till planen. Före träningarna behöver din hund en ordentlig uppvärmning i 20-30 minuter.
 • Tränarens uppgift vid banbygge är att ge instruktioner. De som tränar bär hinder, bygger och städar bort.
 • Hundarna hålls kopplade då de inte är på plan och tränar. Ta gärna med en bur där hunden kan vila.
 • Hundarna skall ges ro att träna! Låt inte din hund skälla på hundar som är på plan och tränar. Tillåt inte din hund att göra utfall mot andra hundar på planen och tillåt inte heller andra s.k. dominanta beteenden.
 • Om du vill att hunden ska koncentrera sig på dig, fokusera själv enbart på  din hund.
 • Träna som du tävlar – tävla som du tränar! Kom på förhand överens i vilken ordningsföljd ni gör banträningen. Förberedelsen för egen banträning börjar när föregående hund är på banan. Försök fokusera på det som är väsentligt för tillfället.
 • Försök ha koll på vad din hund gör medan ni tränar på banan, också när ni pausar! Låt inte hunden utföra hinder på egen hand t.ex. medan du diskuterar med tränaren eller förflyttar dig på banan. Vid behov kopplar du hunden. Försök ha kontakt med hunden också fast du pratar med tränaren. På det viset bibehålls den positiva driven och hunden hittar inte på egna saker.
 • Meddela alltid din tränare i god tid (senast dagen innan) ifall du inte kan komma på träning!
 • Efter träningen är det viktigt att man värmer ner hunden genom en promenad, hunden får möjlighet att lugna ner sig och mjölksyran försvinner från musklerna. Det är bra om promenaden är 15-20 minuter genast efter träningen, och ännu hemma 30 min.
 • Vi håller planen snygg. Plocka upp kakka efter hunden.
 • Diskutera direkt med tränare om det är något med träningarna som du inte är nöjd med eller om du har idéer hur träningarna kunde utvecklas! Är det något som är bra med träningarna får du också berätta om det.

Träningar med bra disciplin ger bättre trivsel för alla! Bra disciplin betyder inte att man inte kan ha roligt på träningarna!

För att få egen nyckel till containern bör du ha licens i Botnic Agility Club. Generellt kan nyckel fås då hunden gått nybörjar- och fortsättningsagility (med beaktande av förarens tidigare erfarenhet).

Användning av planen på egentid

Ifall du som medlem vill använda planen på egen tid, utan att delta i någon träningsgrupp, kan du betala träningsavgiften till föreningens konto. Avgiften är 35 €, eller 17 stämplar. Planen bokas kalendern, info om den hittas på medlemmarnas FB-sida.  Som ny medlem bör du först samla in de 15 talkostämplar som krävs före du kan hyra planen för egen träning.

Träningsavgiften betalas till föreningens kontonummer FI1656700820121315, referensnummer 1232.

Uthyrning av planen

Planen (utan hinder) kan även under vardagar hyras ut till utomstående. Priset är 75 euro/dag. Mera info om detta fås av Henna Lassus, botnicagilityclub(a)gmail.com