Planen

 

Botnic Agility Clubs träningsplan (storlek 27m x 37m) finns vid Älgvägen på Högbacken.

Planen är avsedd endast för föreningens medlemmar.

Botnic Agility Club:s område är helt inhägnat.

I våra officiella tävlingar finns det ett ”tävlingstaket” mellan banan och åskådarna (se bilden).

Respektera planens regler

  • Du är själv ansvarig för din hund.
  • Behandla din hund med respekt.
  • Endast friska och vaccinerade hundar är välkomna till planen.
  • Håll din hund kopplad när den inte tränar.
  • Hundarna ska få träna i fred. Låt inte din hund störa andra hundar.
  • Löptikar måste ha tikskydd.
  • Planen är inte en plats för hundpromenader. Låt hunden göra sina behov någon annanstans.
  • Håll området runt planen rent – plocka upp din hunds avföring.

Låt oss hålla planen som en trevlig och säker träningsplats för alla!

Användning av planen på egentid

Medlemmen har rätt att använda planen på egen hand om hen tillhör en träningsgrupp, har samlat de nödvändiga stämplarna eller betalat avgiften för egen träning. Den egna träningsavgiften är 30€/vårtermin (eller 15 stämplar) och 40€/hösttermin (eller 20 stämplar). Mer information finns i stämpelreglerna i avsnitt 8.

Uthyrning av planen

Planen (utan hinder) kan även hyras ut till utomstående. Priset är 75 euro/dag. Mera info om detta och om du vill hyra planen, kontakta botnicagilityclub@gmail.com.