Agilitylicens

En person som är medlem i en förening som lyder under Suomen Agilityliitto kan skaffa sig licens. Licensen skaffas för en specifik förening och mot en extra summa kan man byta förening mitt i säsongen. Licensen är i kraft ett kalenderår, oberoende av anskaffningsdatum. Det finns 3 olika typer av licens. Tävlingslicenserna A och B, samt hobbylicens C. A-licensen är för personer över 18 år. B-licensen är för personer under 18 år, d.v.s. licensen får anskaffas sista gången det år som personen fyller 17 år och denna licens förutsätter vårdnadshavarens medgivande.

Tävlingslicenserna ger rätt delta i officiella tävlingar godkända av SAGI och andra evenemang som ordnas under SAGIs övervakning. Med hobbylicens (C-licens) får man delta i evenemang som ordnas under SAGIs övervakning, men inte officiella tävlingar. C-licens går att ändra till tävlingslicens under pågående säsong.

Med licensen kommer en försäkring, som är i kraft för personer under 70 år i följande situationer anknutna till sporten: tävlingar, träningar (typiska för sporten och under uppsikt av tränare), under träningar enligt träningsprogram, under skolningsläger och träningsläger anknutna till sporten, men inte under annan tid. Samt till dessa hörande tur och retur resor i landet och utomlands anknutna tilll sporten (max. 3 mån långa resor). Licencen kan även skaffas utan försäkring, ifall man redan har en försäkring som täcker skador som kan uppkomma i agility. Se ytterligare information och skaffa licensen via Suomen Agilityliittos hemsidor: www.agilityliitto.fi.

Alla som tränar i mölli- eller tävlandegrupp i Botnic Agility Club bör skaffa licens!

För tränande i valp-, nybörjar-, och fortsättningsagility är det frivilligt, men rekommenderas att man har licens.