Yleistä kursseista Botnic Agility Clubilla

Harjoituksiin ovat tervetulleet kaikki terveet ja rokotetut koirat.

Agilitykursseille vaatimuksena on, että ohjaaja on ostanut agilitylisenssin (ei koske alkeis- ja pentuagilitya). Lisätietoa saat treeninvetäjältäsi.

Seura ei vakuuta kursseille osallistuvia.

Kurssit joita järjestämme:

Perustottelevaisuus

Perustottelevaisuuskursseja järjestetään, mikäli seuramme ohjaajaresurssit sen mahdollistavat ja kurssille on tarpeeksi kiinnostuneita.

Perustottelevaisuutta koirakoille, joiden tavoitteena on jatkaa agilityyn.

Kurssin alaikäraja on 4 kk

Kurssisisältö: Mm. paikalla pysyminen, kutsusta luoksetulo, seuraaminen, kontakti ohjaajan ja koiran välillä, koiran palkkaaminen, esteen tarjoaminen ym.

Tavoite: Koira pysyy ohjaajan hallinnassa myös häiriössä (paikka, kontakti, kutsusta luoksetulo).

Pentuagility

Pentuagilitykurssi järjestetään, mikäli seuramme ohjaajaresurssit sen mahdollistavat ja kurssille on tarpeeksi kiinnostuneita.

Harjoitellaan agilityn pohjataitoja pennun ehdoilla.

Kurssin alaikäraja on 4 kk

Kurssisisältö: Pentukurssilla opitaan ohjausten perusteita ja tehdään agilityyn valmistavia harjoituksia pennun ikä huomioon ottaen. Kurssilla harjoitellaan oikea-aikaista palkkaamista, fokusointia, tarjoamista ja koirakon yhteistyötä.

Tavoite: Pitää hauskaa ja tutustua agilityn maailmaan.

Alkeisagility / Tutustu Agilityyn

Agilityn alkeiskurssi jossa opetellaan harrastuksen perusteita.

Kurssin alaikäraja on 12 kk

Vaatimus: Koiraa on pystyttävä pitämään irti harjoituksissa ja peruskäskyt on oltava hallinnassa, mm. paikka ja kutsusta luoksetulo. Koira läpäisee perustottelevaisuustestin joka järjestetään kurssin alussa. Agilityyn liittyviä taitoja ei tarvitse osata ennestään.

Kurssisisältö: Harjoittelu perustuu yksittäisten esteiden opetteluun, lyhyisiin estesarjoihin ja yleisimpiin ohjaustekniikoihin. Kurssilla harjoitellaan esim. irtoamista, tarjoamista ja fokusointia. Lisäksi annetaan opastusta koiran lämmittelyyn ja jäähdyttelyyn.

Tavoite: Koirakko on tutustunut kaikkiin esteisiin ja koira osaa suorittaa perushypyn sekä putken. Ohjaaja ymmärtää lajin perusteet.

Jatkoagility

Vaatimus: Koira pysyy ohjaajan hallinnassa. Koirakko on tutustunut kaikkiin esteisiin ja koira osaa suorittaa perushypyn sekä putken.

Kurssisisältö: Vahvistetaan yksittäisten esteiden suoritusvarmuutta (esim. erikoishypyt, kepit, keinu ja muut kontaktiesteet). Harjoitellaan erilaisia ohjaustekniikoita estesarjoilla.

Tavoite: Koirakko suorittaa sujuvasti lyhyitä ratoja. Koira osaa suurimman osan esteistä, mutta tarvitsee vielä apua joidenkin esteiden suorittamiseen. Ohjaaja osaa ohjauksen perusasiat ja pyrkii kehittämään ohjaustyyliään sekä radalla liikkumistaan.

Mölliryhmä

Vaatimus: Koirakko suorittaa sujuvasti lyhyitä ratoja. Koira osaa suurimman osan esteistä.

Kurssisisältö: Kurssin aikana harjoitellaan monipuolisesti ohjaustekniikoita ja suoritetaan pidempiä ratoja, jotka vaikeustasoltaan vastaa 1-luokan ratoja. Ongelmakohdat pyritään ratkomaan.

Informaatio kilpailutilanteesta kuuluu kurssin sisältöön.

Tavoite: Koira osaa suorittaa kaikki esteet radan osana. Ohjaaja tiedostaa koiransa linjat radalla ja ymmärtää omalle koiralleen sopivan ohjaustyylin.

Kilpailuryhmät

Vaatimus: Koira osaa suorittaa kaikki esteet radan osana. Koirakko treenaa tavoitteellisesti.

Kurssisisältö: Kurssilla painotetaan ohjaajan roolia radalla ja pyritään löytämään keinot mahdollisimman sujuvaan suoritukseen. Koirakko oppii suoriutumaan haastavammista kohdista radalla. Koirakkoa valmistellaan kisatilanteita varten.