Yleistä kursseista Botnic Agility Clubilla

Harjoituksiin ovat tervetulleet kaikki terveet ja rokotetut koirat.

Agilitykursseille vaatimuksena on, että ohjaaja on ostanut agilitylisenssin (ei koske alkeis- ja pentuagilitya). Seura ei vakuuta kursseille osallistuvia.

Kaikissa ryhmissä pätee sääntö, että koirakko joka on poissa kolme kertaa ilmoittamatta tästä kurssin vetäjälle, menettää paikkansa ryhmässä.

Mikäli harjoituksiin osallistuu kolme kertaa vähemmän kuin kolme koirakkoa, saa vetäjä lopettaa ryhmän.

Kurssit joita järjestämme:

Perustottelevaisuus

Perustottelevaisuutta koirakoille, joiden tavoitteena on jatkaa agilityyn.

Kurssin alaikäraja on 4 kk

Kurssisisältö: Mm. paikalla pysyminen, kutsusta luoksetulo, seuraaminen, kontakti ohjaajan ja koiran välillä, koiran palkitseminen, esteen tarjoaminen ym.

Tavoite (osattava päästäkseen eteenpäin): Perustottelevaisuuden alkeet, jotta koira pysyy ohjaajan hallinnassa myös häiriössä (paikka, kutsusta luoksetulo).

Perustottelevaisuuskursseja järjestetään, mikäli seuramme ohjaajaresurssit sen mahdollistavat ja kurssille tulee tarpeeksi ilmoittautuneita.

Pentuagility

Agilitykurssi pennuille. Tärkeänä perusedellytyksenä on antaa pennulle aikaa ja kunnon peruskoulutus.

Kurssin alaikäraja on 4 kk

Kurssisisältö: Pentukurssilla opitaan ohjausten perusteita ja tehdään agilityyn valmistavia harjoituksia pennun ikä huomioon ottaen. Kurssilla harjoitetaan oikea-aikaista palkkaamista, fokusointia, tarjoamista ja koirakon yhteystyötä.

Pentuagilitykurssi järjestetään, mikäli seuramme ohjaajaresurssit sen mahdollistavat ja kurssille tulee tarpeeksi ilmoittautuneita.

Alkeisagility

Agilityn alkeiskurssi jossa opetellaan harrastuksen perusteita.

Kurssin alaikäraja on 12 kk

VaatimusPerustottelevaisuus. Koiraa on pystyttavä pitämään irti harjoituksissa ja peruskäskyt on oltava hallinnassa, mm. paikka ja kutsusta luoksetulo häiriötilanteessa. Koira on läpäissyt perustottelevaisuustestin (järjestetään ennen kurssin alkamista). Agilitystä ei tarvitse osata mitään.

Kurssisisältö: Harjoittelu perustuu yksittäisten esteiden opetteluun, myös lyhyitä sarjoja (max. 3–5 estettä) ja teemaharjoituksia. Kotiläksyjen avulla harjoitellaan esim. leikkimistä koiran kanssa, ”tässä”-käskyä, irtoamista,tarjoamista, fokusointia ja paikallaanoloa. Annetaan opastusta koiran lämmittelyssä ja jäähdyttelyssä.

Tavoite (osattava päästäkseen eteenpäin): On tutustunut kaikkiin esteisiin ja koira osaa suorittaa suurimman osan niistä. (saa olla puutteita kepeissä ja kontakteilla) Perushypyn suorittaa varmasti, ja ohjaaja ymmärtää lajin perusteet.

Jatkoagility

Vaatimus: Koira pysyy ohjaajan hallinnassa, ei karkaile. Kaikki esteet ovat tuttuja, vaikka ei niitä vielä kaikkia hallitsekaan.

Kurssisisältö: Vahvistetaan yksittäisten esteiden suoritusvarmuutta (esim. keinu, rengas, okseri, kepit ja kontaktiesteet). Harjoitellaan erilaisia ohjaustekniikoita lyhyillä estesarjoilla (9 –12 estettä).

Tavoite (osattava päästäkseen eteenpäin): Suorittaa sujuvasti 10 esteen ”möllitasoisia” sarjoja, jossa muutamia vaativampia kohtia. Koira osaa itsenäisesti kaikki esteet, myös kepit jotenkuten. Ohjaaja osaa ohjauksen perusasiat, osaa liikkua radalla ja pohtia millainen ohjaustyyli sopii oman koiran kanssa, huomaa ja yrittää korjata virheitään sekä haluaa kehittyä.

Mölliryhmä

Vaatimus: Koira ohjaajalla varmasti hallinnassa. Osaa kaikki esteet, myös kepit jotenkuten.

Kurssisisältö: Kurssin aikana harjoitellaan useita ohjaustekniikoita ja suoritetaan 12-20 esteen sarjoja, jotka vaikeustasoltaan vastaa 1-luokan ratoja. ”Ongelmaesteet” pyritään ratkomaan.

Informaatio kilpailutilanteesta kuuluu ohjelmaan ja mölliryhmässä valmistaudutaan kisaamiseen. Ohjaaja sitoutuu harjoitteluun ja viikottaiseen omatoimiharjoitusten tekemiseen.

Tavoite (Osattava päästäkseen eteenpäin): Ohjaaja osaa palkita koiraa oikea-aikaisesti. Koira on ainakin kerran kisannut virallisissa agilitykilpailuissa.

Kilpailuryhmät

Vaatimus: Osattava kaikki perusohjaukseen liittyvät asiat.  Pari on ainakin kerran kisannut virallisissa agilitykilpailuissa.

Kurssisisältö: Tämä kurssi on tarkoitettu niille, joilla on tarkoitus jatkaa kilpailemista.

Kurssilla painoitetaan ohjaajan roolia radalla. Osallistujat pyrkivät myös löytämään keinot maksiimaaliseen suoritukseen.